Thursday, November 12, 2009

Selamat Datang Ke Blog Kemahiran Hidup..

Mata Pelajaran Kemahiran hidup merupakan satu matapelajaran teras.Saya berharap blog ini dapat membantu guru-guru dan para pelajar.